Ogrody naszą pasją

Projektowaniem ogrodów w szerokim zakresie zajmujemy się od ponad 20 lat. Po ukończeniu studiów na Akademii Rolniczej w Poznaniu na specjalizacji projektowanie terenów zieleni i ochrona środowiska w 1997 roku powstała firma Zielony Ogród Krzysztof Roszak. Firmę prowadzimy razem z żoną Dagmarą czyli Darling. Zakładaliśmy ogrody i obiekty z różnych dziedzin i branż.

Co warte podkreślenia: zdjęcia przedstawiają tylko i wyłącznie nasze prace. Zatrudniamy specjalistów z poszczególnych branż: ogrodników, murarzy, stolarzy, brukarzy. Nasze działania obejmują głównie okolice Śremu i Poznania (Wielkopolska).